จดโดเมน 289 บาท Domain โดเมน ฟรี จดโดเมนเนม

จดโดเมน domain จดโดเมนเนม

จดโดเมน

Hosting

ออกแบบเว็บไซต์

โปรโมทเว็บ

ร้านค้าออนไลน์

จดโดเมน domain web hosting thailand

การศึกษาCategoryหน้ารวม


ลงทะเบียนใน Category การศึกษา
ชื่อเว็บไซต์(ได้ไม่เกิน50ตัวอักษร) :
URL(ไม่เกิน1000ตัวอักษร) :
คำอธิบาย(ได้ไม่เกิน200ตัวอักษร และไม่เกิน5บรรทัด) :

รหัสผ่าน(ไม่เกิน10ตัวอักษร) :
ไม่สามารถลงทะเบียนพร้อมๆกันในหลายๆ Category ในครั้งเดียวได้
ชื่อเว็บไซต์ คำอธิบาย
TOEIC Intensive เน้นวิเคราะห์+เพิ่มพิชิตคะแนน Tel: 02-6178466 แก้ไข
ลบ
ปริยัติสามัญโพน.. โรงเรียนปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน แก้ไข
ลบ
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนศรีมหาโพธิ กศน.ศรีมหาโพธิ นำไปสู่พื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก้ไข
ลบ
ss2534 ss2534 แก้ไข
ลบ
thailogistics thailogistics แก้ไข
ลบ
snms snms แก้ไข
ลบ
โรงเรียนบ้านโนนจั่น โรงเรียนบ้านโนนจั่น มีความมุ่งมั่นจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นคนดี
มีปัญญา มีความสุข เสียสละเพื่อสังคม นิยมความเป็นไทย ประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมนำ เทคโนโลยี มีพื้นฐานในการ ประกอบอาชีพ พันธกิจ
แก้ไข
ลบ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เป็น สถาบัน ที่จัด การศึกษา โดยเน้นพิเศษทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และ เป็นแบบอย่างทางด้าน วิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน การศึกษา ของชาติ แก้ไข
ลบ
pariyatponetong pariyatponetong แก้ไข
ลบ

Hosting and Domain By Netregis.com

- Hosting by NetRegis.com-